Módszereink

Általános, módszertani és szakmai alapelvek a súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek fejlesztéséhez, oktatásához, neveléséhez:

 1. cselekvéses tanulás,
 2. kommunikációs beágyazottság,
 3. kis lépésekben haladás,
 4. folyamatos motiváció,
 5. optimális mértékű segítségnyújtás,
 6. differenciálás (szervezésnél, megvalósításnál),
 7. ismétlés,
 8. állandóság,
 9. megfelelő testhelyzet kialakítása és megfelelő segédeszközök alkalmazása,
 10. szakemberek szoros együttműködése,
 11. szülőkkel való állandó információcsere.

 

Módszereink alkalmazási területei

Csoportos foglalkozások

A foglalkozás mindig az adott foglalkozást jelző dallal, mondókával, tárgybemutatásával kezdődik, miközben el is mondjuk, mi fog történni az adott foglalkozáson. Felsoroljuk a foglalkozásokon jelenlévőket (gondozott, segítő). Minden foglalkozás befejezése előtt elpakolunk, rendet rakunk, a foglalkozásokat búcsú dallal zárjuk.

 

 

 

 

 

 

Egyéni foglalkozások

Lényeges területét alkotják az ellátottak nevelésének, valamint fejlesztésének. Ezeken a foglalkozásokon a szakember és a gondozott intim, védett helyzetben vannak, ahol a közös munka és egymás alapos megismerése a leginkább lehetséges.

Minden gondozottnak saját egyéni fejlesztési terve van, amit a csoportban dolgozó szakemberek közösen állítanak össze, a szülőkkel egyeztetve. Az itt meghatározott célok és feladatok minden, a gondozottal foglalkozó munkatárs munkáját alapvetően meghatározzák. Legfőbb célja a gondozottak életminőségének javítása, jó közérzetének megteremtése, valamint elősegítése.

 

 

Az egyéni fejlesztési terv konkrét tartalma:

 1. személyi adatok,
 2. diagnózis,
 3. jelen állapot röviden,
 4. hosszú távú célok,
 5. rövid távú fejlesztési célok,
 6. feladatok meghatározása az egyes fejlesztési területek szerint.

Az egyes foglalkozások anyagát az ellátottak aktuális állapota, hangulata, ráhangolódási képessége és érdeklődése is nagymértékben befolyásolja.

A foglalkozásoknak állandó részei, jelzései, rituáléi vannak. Az itt begyakorolt jelzéseket ki kell vinni a csoportba.

 

Fejlesztő gondozás

A súlyosan, halmozottan sérült személyek akadályozottságuk következtében az önálló életvezetésben erősen korlátozottak, nem tudnak részt vállalni a létfenntartás alapvető tevékenységeiben így folyamatosan külső személyek segítségét igénylik. Gyakran előfordul, hogy csak a közvetlen létfenntartási szükségletek területén tudnak egyszerű döntéseket hozni, választani. Részvételük korlátozott,így felelősség vállalásuk is csak részleges lehet. Az akadályozott részvétel nehezíti a hétköznapok eseményeiben való eligazodást és a biztonságérzet kialakulását. Ezért esetünkben a gyógypedagógiai megsegítésnek ki kell terjednie a mindennapos tevékenységek részterületeire, amelyek magukban foglalják az alapvető biológiai, létfenntartó szükségletek kielégítését és mindamellett hogy biztonságérzetet adhatnak, sok tanulási és fejlesztési lehetőséget biztosítanak a súlyosan-halmozottan sérült emberek számára.

Kiemelt szerepe van a team munkának: gyógypedagógus, konduktor, gyógytornász, gondozó, szakorvosok, segédeszköz-gyártók szoros együttműködésének. A szülőkkel való folyamatos, tartalmas kapcsolattartás szintén elengedhetetlen. A mindennapos tevékenységek a fejlesztő tevékenység lényeges alkotóelemei. Az eredményesség érdekében fontos hogy ne váljon el egymástól a pedagógiai munka és a gondozás. Ezen a szinten az ápolás-gondozás és a fejlesztés nem választható szét, egyértelműen a gyógypedagógus kompetenciája is.

A mindennapos tevékenységek az étkezések (reggeli, ebéd, uzsonna), a testi higiénia (testápolás), a toilette-tréning (kiválasztási folyamatok), öltözködés, vetkőzés területén valósulnak meg, de lényegében átszövik az egész intézményi létet.

A súlyosan-halmozottan sérült emberek testi szükségleteinek kielégítése és jó közérzetük biztosítása sok időt vesz igénybe. Ezeket a szituációkat nagyban nehezítik a társuló sérülések (beszéd, értelmi funkciók, érzékszervi sérülések). Ezek az emberek is átélik kiszolgáltatottságukat létük legalapvetőbb történéseivel és a mások által végzett gondozással szemben. A gondozási feladatok így kiemelt szerepet kapnak programunkban, külön foglalkozásokként is megjelennek.

 

 

 

 

 

Speciális szolgáltatások

egyéni mozgásfejlesztés,

snoezelen terápia

 

 

Egyéb szolgáltatások:

 • sportfoglalkozások: bowling, boccia, ping-pong
 • kirándulások
 • ünnepélyek
 • nyaralás
 • szakorvosi ellátás: házi orvosi ellátás, ortopéd szakorvosi vizsgálat
 • segédeszközök hozzáféréshez való biztosítása
 • ügyintézésekben való segítségnyújtás

 

Betűméret: A A A
Állásajánlatok
Feltöltve: 2018-10-16 09:33:20
Belépés

Elfelejtett jelszó