Feladataink

  1. A családban már kialakított szokások, jelzések, megszerzett képességek, készségek, elsajátított tudásanyag feltérképezése és az iskolai életbe, illetve a felnőttek számára a nappali intézményi létben való lehetőség szerinti beépítése és fejlesztése.
  2. A gondozottak életkorának, szükségleteinek és a fogyatékosság struktúrájának megfelelő nevelés, oktatás, fejlesztés, egyéni fejlesztési tervek alapján.
  3. Az elemi szintű ismeretek elsajátíttatása szűkebb és tágabb környezetünk jelenségeiről,
  4. Olyan környezet biztosítása, ami a gondozottak testi, értelmi és szociális képességeit segít kibontakoztatni.
  5. A kommunikáció egyénenként változó lehetőségeink feltérképezése, a gondozottak állandó ösztönzése a számukra lehetséges önkifejezési módok tudatos alkalmazására, gyakorlására.
  6. A gondozottak mozgásállapotának lehetőség szerinti javítása, a meglévő funkciók állandó fejlesztése, az önállóan kivitelezhető mozgások adta lehetőségek folyamatos kihasználása.
  7. A szociális készségek, társas kapcsolatok, elemi magatartásformák megismertetése, énkép, önismeret kialakulásának elősegítése.
  8. A szabadidős és játéktevékenységben való aktív részvétel elősegítése.
  9. A szoros kapcsolattartás a szülőkkel a tanulók eredményes fejlesztése, a szülő-gyerek kapcsolat segítése érdekében, a szülők szakmai segítése, tehermentesítése.
  10. A modern technikák és a fejlesztő gondozás folyamatos alkalmazása.

Betűméret: A A A
Állásajánlatok
Feltöltve: 2018-10-16 09:33:20
Belépés

Elfelejtett jelszó